Lepšia Modra

Iniciatíva lepšia Modra vznikla na jar roku 2010 ako reakcia Modranov na správu nášho mesta. Stretávame sa dobrovoľne a pravidelne, pomenúvame problematické oblasti a na základe odbornosti našich členov prinášame riešenia.

Prirodzeným vyústením tejto aktivity bola naša kandidatúra na poslancov do mestského zastupiteľstva v Modre v komunálnych voľbách v novembri 2010. Našich šesť kandidátov dostalo spolu 4270 hlasov a štyria boli zvolení do MsZ. V komunálnych voľbách v novembri 2014 naši ôsmi kandidáti získali spolu viac ako 5500 hlasov a boli zvolení za poslancov a primátora Modry. Všetci pracujeme pre naše mesto už niekoľko rokov dobrovoľne, zachraňujeme pamiatky, organizujeme kultúrne podujatia, vydávame knihy, sadíme stromy, dávame priestor aktivizovať sa deťom a mládeži.

V našom tíme sú odborníci na rôzne oblasti - samospráva, štátna správa, ekonómia, kultúra, školstvo, legislatíva, ochrana krajiny a pamiatok, architektúra, investičná výstavba, ženy, muži, skúsení i komunálnou politikou netknutí Modrania. Spoločnou črtou v našom tíme je chuť pracovať pre lepšiu Modru, Kráľovú, Harmóniu a Piesok. Spoznajte bližšie náš program a ľudí, ktorí ho napĺňajú. Pridajte sa k nám.

Ďakujeme za podporu a Váš hlas vo voľbách.
Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň (primátor Modra - komunálne voľby 2018) (12/2018)
Program pre Kráľovú + kandidáti (10/2018)
Program pre Modru + kandidáti (10/2018)
Plánované investície 2018-2022 (8/2018)
Odpočet poslancov Lepšej Modry 2014-2018 (8/2018)
KONTAKT >
info@lepsiamodra.sk
NA STIAHNUTIE >
odpočet 2014-2018
plánované investície 2018-2022
TRANSPARENTNÝ ÚČET >
www.transparentneucty.sk
MESTO MODRA >
www.modra.sk
NÁŠ FACEBOOK PROFIL >
Facebook Lepšia Modra
© Lepšia Modra 2010-2022