80
Primátor Modry
Mgr. Juraj Petrakovič
53 rokov, ekológ, primátor, občiansky aktivista v OZ Modranská Beseda, spoluorganizátor podujatí Slávnosť hliny, Rozprávková Modra, spoluautor publikácií a kníh Slovenské hrady a zámky na starých pohľadniciach, Turistický sprievodca po Malých Karpatoch z roku 1935 a Sprievodca letoviskom Harmónia.
Juraj Petrakovič
Poslanci MsZ v Modre
Ing. Ján Bača, č. 1
37 rokov, špecialista pre podnikateľov vo VÚB Banke, poslanec MsZ, spolupracovník hádzanárskeho oddielu Slovan Modra.
Ján Bača, č. 1
Ing. Peter Jakabovič, č. 5
47 rokov, záhradný architekt, podnikateľ vo vlastnej firme zameranej na sadové úpravy a závlahové systémy.
Peter Jakabovič, č. 5
Mgr. Peter Juran, č. 8
39 rokov, vinár, člen združenia Víno z Modry.
Peter Juran, č. 8
PhDr. Naďa Kovárová, č. 10
45 rokov, zástupkyňa riaditeľky - učiteľka ZŠ Ľudovíta Štúra v Modre, tajomníčka ZR pri ZŠ Ľudovíta Štúra, členka redakčnej rady Modranských Zvestí, poslankyňa MsZ.
Naďa Kovárová, č. 10
Bc. Andrea Kukumbergová, č. 11
50 rokov, učiteľka MŠ Kalinčiakova v Modre, predseda OZ Európsky škôlkar pri MŠ Kalinčiakova, poslankyňa MsZ.
Andrea Kukumbergová, č. 11
Mgr. art Jakub Liška, MRes, č. 13
37 rokov, konateľ mestskej spoločnosti Služby Modra, s.r.o., poslanec MsZ, výrobca a predajca keramiky v rodinnej spoločnosti modranska.
Jakub Liška
Michal Petrík, č. 16
39 rokov, majiteľ vinárne, člen združenia Víno z Modry a výkonný riaditeľ združenia Chute Malých Karpát.
Michal Petrík, č. 16
Ing. Ján Zigo, č. 23
55 rokov, elektrotechnik - referent v mestskej spoločnosti Služby Modra, s.r.o., poslanec MsZ, občiansky aktivista v OZ Modranská Beseda, dlhoročný spolupracovník skautského oddielu v Modre, spoluorganizátor podujatí Slávnosť hliny, Rozprávková Modra.
Ján Zigo, č. 23
Ing. Marián Gavorník, č. 1 (II. obvod)
48 rokov, ekonóm, viceprimátor, spolupracovník futbalového oddielu FC Slovan Modra.
Marián Gavorník, č. 1 (II. obvod)
JUDr. Ján Juran, č. 3 (II. obvod)
66 rokov, dôchodca, občiansky aktivista v kultúrnej a environmentálnej oblasti.
Ján Juran, č. 3 (II. obvod)
Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň (primátor Modra - komunálne voľby 2022) (11/2022)
Programové priority BSK 2022-2026 (10/2022)
Pripravované investície 2022-2026 (10/2022)
Odpočet 2018-2022 Modra (10/2022)
Odpočet 2018-2022 Kráľová, Harmónia, Piesok (10/2022)
KONTAKT >
info@lepsiamodra.sk
NA STIAHNUTIE >
programové priority BSK
2022-2026
pripravované investície
2022-2026
TRANSPARENTNÝ ÚČET >
ib.fio.sk
MESTO MODRA >
www.modra.sk
NÁŠ FACEBOOK PROFIL >
Facebook Lepšia Modra
© Lepšia Modra 2010-2023